Issue Monitoring – cum funcționează platforma online

Serviciul este prezentat sub forma unei platforme online, www.issuemonitoring.ro, care pune la dispoziţia utilizatorului o serie de funcţionalităţi, astfel încât informaţia necesară să fie prezentată celor direct interesaţi în cel mai scurt timp:

  • alerte prin e-mail în timp real în momentul apariţiei unor iniţiative legislative noi sau modificări ale subiectelor monitorizate;
  • rapoarte personalizate pentru fiecare domeniu sau subiect urmărit;
  • accesul la toate documentele oficiale care privesc iniţiativa legislativă urmărită, colectate de la toate autorităţile publice implicate, fie că este vorba despre Parlament, ministere sau alţi factori de decizie;
  • urmărirea permanentă a fluxurilor procedurale legislative;
  • informaţii și rapoarte prezentate bilingv, în română şi engleză;
  • accesibilitate pentru PC, tabletă, telefon mobil.

Issue Monitoring reprezintă serviciul ideal pentru orice organizație, oferind o viziune de ansamblu asupra parcursului decizional pentru iniţiativele publice. Acest lucru permite fundamentarea unor intervenții transparente şi eficiente din partea actorilor din mediul de afaceri sau din societatea civilă în elaborarea politicilor publice.

Issue Monitoring – un parteneriat între CMPP și Graffiti PR

Issue Monitoring este un serviciu oferit de Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice, în parteneriat cu Graffiti PR. Parteneriatul dintre cele două organizaţii vine cu o abordare nouă pe piaţa de public affairs, care presupune integrarea unor eforturi de advocacy pe lângă demersurile standard de public affairs. Dezbaterea unei inițiative în spațiul public poate duce la creșterea susținerii din partea publicului și a mass media pentru schimbarea propusă și poate contribui la includerea cu prioritate a subiectului pe agenda politică și instituțională.


Monitorizarea politicilor publice prin serviciul Issue Monitoring devine astfel o nevoie de bază pentru orice organizație, implicată în acțiuni de influenţare a deciziilor publice. Astfel, pe lângă sistemul integrat de monitorizare, raportare şi analiză, consultanţii celor două organizaţii oferă partenerilor interesaţi servicii specializate de consultanţă şi dezvoltare de campanii de advocacy şi public affairs. Viziunea comună este de a aduce mai multă coerență şi eficiență politicilor publice, acest lucru având un impact pozitiv atât asupra publicului ţintă, cât şi asupra mediului de afaceri și a societății civile.Issue Monitoring

Telefon: 031.080.2370 | Fax: 031.080.2371 | Email: office@issuemonitoring.ro
2023 © Issue Monitoring version 1.1.1 . ALL Rights Reserved. Privacy Policy | Terms