Contact


ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU MONITORIZAREA POLITICILOR PUBLICE, cu sediul în Municipiul București, Sector 2, Aleea Tibiscum, nr. 53, et. 1, ap. 5, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 1/15.01.2015, cod de înregistrare fiscală 33974049, cont bancar RO41RNCB0074144445250001, deschis la Banca Comercială Română

Trimite-ne un mesaj pentru a ne spune cum te putem ajuta.

Date de contact

Adresa de corespondență:
Str. Budila nr.12, mezanin, Biroul 1, Bucuresti, Sector 2, 024095
Telefon: 031.080.2370
Fax: 031.080.2371
E-mail: office@issuemonitoring.ro
Octavian Rusu – Founder & CEO
0727144025
octavian@cmpp.ro


Issue Monitoring

Telefon: 031.080.2370 | Fax: 031.080.2371 | Email: office@issuemonitoring.ro
2023 © Issue Monitoring version 1.1.1 . ALL Rights Reserved. Privacy Policy | Terms